PN-EN 13067:2013-05 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13067:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Personel spawajacy i zgrzewający tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę sprawdzania wiedzy i umiejętności spawaczy i zgrzewaczy, od których wymaga się wykonywania spoin i zgrzein w nowych konstrukcjach z tworzyw termoplastycznych i w pracach remontowych.
Ocena umiejętności spawaczy i zgrzewaczy jest podstawowym warunkiem zapewnienia jakości prac spawalniczych i zgrzewalniczych.
Zastosowanie niniejszej normy gwarantuje, że egzamin jest przeprowadzony zgodnie z jednolitą procedurą sprawdzającą.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się, gdy wymagają tego kontrahent lub władze odpowiedzialne za dane zastosowanie.
Sieci gazowe i wodociągowe, mające alternatywne programy kwalifikacyjne, nie są uwzględnione w niniejszej normie.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do następujących procesów spawalniczych i zgrzewalniczych:
— spawania gorącym gazem: dyszą okrągłą, dyszą do szybkiego spawania, klinem;
— spawania ekstruzyjnego;
— zgrzewania gorącym narzędziem: zgrzewanie doczołowe, siodłowe, mufowe, klinem;
— zgrzewania elektrooporowego: zgrzewanie mufowe, siodłowe;
— klejenia: mufowe.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do spawania i zgrzewania następujących wyrobów:
— płyt;
— rur;
— kształtek,
— membran wykładzinowych.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje spawanie i zgrzewanie następujących grup materiałów:
a) dla płyt, rur i kształtek:
1) grupa 1: PVC (obejmuje wszystkie rodzaje PVC-U, PVC-C), ABS;
2) grupa 2: PP (obejmuje wszystkie rodzaje PP);
3) grupa 3: PE (obejmuje wszystkie rodzaje PE);
4) grupa 4: PVDF;
5) grupa 5: ECTFE lub PFA lub FEP;
b) dla membran wykładzinowych:
1) grupa 6: PVC-P;
2) grupa 7: PE (obejmuje wszystkie rodzaje PE);
3) grupa 8: ECB;
4) grupa 9: PP.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13067:2013-05/Ap2:2018-06P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13067:2013-05 - wersja polska
Tytuł Personel spawajacy i zgrzewający tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych
Data publikacji 18-12-2015
Data wycofania 24-02-2021
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 13067:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13067:2005 - wersja polska
ICS 03.100.30, 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN 13067:2021-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13067:2013-05/Ap2:2018-06P