PN-EN 130100:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego

Zakres

Określono wymagania dotyczące kondensatorów stałych, napięcia stałego z elektrodami z cienkiej folii metalowej i dielektrykiem politereftalano-etylenowym. Określono zalecane wartości znamionowe i charakterystyczne oraz wybór ze specyfikacji wspólnej odpowiednich procedur oceny jakości, badań i metod pomiarów i podano ogólne wymagania dotyczące parametrów tego typu kondensatorów. Specyfikacja nie dotyczy kondensatorów podłączonych bezpośrednio do przewodów zasilających, przeznaczonych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 130100:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 130100:1997 [IDT]
ICS 31.060.30