PN-EN 12966+A1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Pionowe znaki drogowe -- Znaki drogowe o zmiennej treści

Zakres

Niniejsza Norma Europejska zawiera specyfikacje dwóch typów znaków zmiennej treści (VMS), ciągłe (patrz 3.4) i nieciągłe (patrz 3.7). Niniejsza Norma Europejska obejmuje samojezdne, tymczasowe i stale zainstalowane VMS stosowane w obszarach drogowych, na terenach publicznych i prywatnych, w tym w tunelach do informacji, prowadzenia, ostrzegania i / lub kierowania ruchem drogowym. Moduły pomiarowe używane są w celu wykazania zgodności z wymaganiami.
Niniejsza Norma Europejska określa fizyczne i wizualne właściwości VMS jak również aspekty trwałości. Zapewnia również odpowiednie wymagania i odpowiednie metody badań, ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (AVCP) i oznakowanie.
UWAGA Przepisy do oceny zgodności w odniesieniu do badań typu są określone w 6.2; przepisy w odniesieniu do kontroli produkcji (FPC) są szczegółowo określone w 6.3.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
a) konstrukcji bramowych, konstrukcji wysięgnikowych, masztów i fundamentów,
b) sygnalizatorów drogowych,
c) rozmiarów i kształtów komunikatów VMS,
d) jednostek sterujących i urządzeń kontrolnych, chyba że są wewnątrz modułu pomiarowego,
e) sterowania luminacją znaku.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12966+A1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Pionowe znaki drogowe -- Znaki drogowe o zmiennej treści
Data publikacji 14-02-2019
Liczba stron 123
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12966:2014+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12966:2015-03 - wersja angielska, PN-EN 12966:2015-03 - wersja polska, PN-EN 12966:2015-03/Ap1:2017-09 - wersja angielska
ICS 93.080.30