PN-EN 12931:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chemikalia do stosowania w nagłych wypadkach -- Dichloroizocyjanuran sodu, bezwodny

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie w odniesieniu do bezwodnego dichloroizocyjanuranu sodu stosowanego w nagłych wypadkach do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. W normie opisano właściwości bezwodnego dichloroizocyjanuranu sodu oraz określono wymagania i odpowiadające im metody badań. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody. Określono również zasady bezpiecznego obchodzenia się z bezwodnym dichloroizocyjanuranem sodu i jego stosowania (patrz Załącznik B).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12931:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chemikalia do stosowania w nagłych wypadkach -- Dichloroizocyjanuran sodu, bezwodny
Data publikacji 17-04-2015
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 12931:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12931:2008 - wersja angielska
ICS 71.100.80