PN-EN 12899-3:2010 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe

Zakres

Zawiera wymagania dotyczące nowych słupków rozdzielających oraz nowych elementów odblaskowych stosowanych oddzielnie lub razem w inżynierii komunikacyjnej. Norma obejmuje wymagania i metody badań. Własności kolometryczne i odblaskowość podano z uwzględnieniem zaleceń CIE. Wymaganie konstrukcyjne obejmuje właściwości pod statycznym i dynamicznym obciążeniem. Zabezpieczenia są wykorzystywane dla bezpieczeństwa użytkowania, włącznie z uderzeniem przez pojazd. W celu zdefiniowania trwałości, w niniejszej normie podano poziomy właściwości utrzymaniowych po ekspozycji na naturalne warunki pogodowe. Nie podano wymagań odnośnie używania kolorów, rozmiarów i tolerancji słupków rozdzielających i elementów odblaskowych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12899-3:2010 - wersja polska
Tytuł Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe
Data publikacji 18-01-2010
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12899-3:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12899-3:2008 - wersja angielska
ICS 93.080.30