PN-EN 12899-2:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12899-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 2: Podświetlone słupki przeszkodowe (TTB)

Zakres

Niniejsza część 2 EN 12899 zawiera wymagania dotyczące nowych oświetlanych słupków przeszkodowych (TTB) obejmujące zamocowanie słupków, które mogą zawierać znaki drogowe (typ 1 TTB) lub mogą być konstrukcją wsporczą znaków drogowych (typ 2 TTB) i są używane w inżynierii komunikacyjnej. Norma obejmuje wymagania i metody badań. Właściwości kolorymetryczne i odblaskowość, a także luminację podano z uwzględnieniem zaleceń CIE. Wymagania konstrukcyjne TTB obejmują właściwości pod statycznym i dynamicznym obciążeniem. Zabezpieczenia są wykonywane dla bezpieczeństwa użytkowania, włącznie z uderzeniem przez pojazd. Norma nie obejmuje słupków o podobnych funkcjach, ale bez podświetlenia lub niższych niż 600 mm. UWAGA W niniejszej normie nie opisano fundamentowania, ale powinno ono być odpowiednie do przenoszonego obciążenia przed konstrukcją wsporną. Jeżeli inaczej nie stwierdzono zapisy w niniejszej normie odnoszą się do typu 1 i typu 2 TTB

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12899-2:2008 - wersja angielska
Tytuł Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 2: Podświetlone słupki przeszkodowe (TTB)
Data publikacji 18-04-2008
Data wycofania 11-01-2010
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12899-2:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 12899-2:2010 - wersja polska