PN-EN 12896-7:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Transport publiczny -- Model danych odniesienia -- Część 7: Zarządzanie kierowcami

Zakres

1.1 Ogólny zakres normy
Głównym celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie modelu danych odniesienia dotyczącego transportu publicznego w oparciu o:
– model danych odniesienia, EN 12896, znany jako Transmodel V5.1;
– EN 28701:2012, Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Identyfikacja obiektów stałych w transporcie publicznym (IFOPT), aczkolwiek należy zauważyć, że dokument ten został wycofany, ponieważ włączono go do Części 1 i 2 niniejszej normy (EN 12896-1:2016 oraz EN 12896-2:2016) po ich publikacji.
łącznie z wymaganiami zawartymi w:
– od EN 15531-1 do -3 oraz CEN/TS 15531-4 i -5: Transport publiczny – Obsługa w czasie rzeczywistym interfejsów informacji związanych z transportem publicznym (SIRI);
– CEN/TS 16614-1 i -2: Transport publiczny – Wymiana połączeń i harmonogramów (NeTEx), a w szczególności określonych potrzeb w zakresie prowadzenia pociągów dalekobieżnych.
Szczególną uwagę poświęca się strukturze i metodologii modelu danych:
– model danych opisany jest w formie modułowej w celu ułatwienia zrozumienia i korzystania z modelu;
– model danych jest w pełni opisany w formacie UML.
Uwzględniono następujące domeny funkcjonalne:
– opis sieci: trasy, linie, modele podróży, modele czasowe, modele usług, zaplanowane postoje i miejsca postojów.
– informacje o czasie oraz harmonogramie pojazdu (czasy pracy, przejazdy, dzienne harmonogramy pojazdów);
– informacje dla pasażerów (przewidywania i aktualności);
– zarządzanie opłatami (struktura opłat, sprzedaż, walidacja, kontrola);
– monitoring i kontrola czynności: dzienne dane operacyjne, obserwacja pojazdu, czynności kontrolne;
– zarządzanie kierowcami:
– układanie harmonogramów dla kierowców (dzienne harmonogramy dla kierowców);
– dyżury (uszeregowanie obowiązków kierowców zgodnie z wybranymi metodami);
– dysponowanie personelem (przypisywanie pracowników umysłowych do fizycznych i prowadzenie ewidencji wydajności kierowców).
– zarządzanie informacją i statystykami (w tym danymi dotyczącymi wskaźników wydajności usług);
Moduły danych przeznaczone do obejmowania swoim zakresem jak największej ilości funkcji powyższych domen zostaną doprecyzowane. Różne domeny funkcjonalne mogą obejmować swoim zakresem kilka pojęć. Ta domena danych nazywa się "Pojęcia wspólne”.
1.2 Opis domeny funkcjonalnej
Różne domeny funkcjonalne (wymienione powyżej) uwzględnione w niniejszym dokumencie, a których dane zostały przedstawione jako model odniesienia, zostały opisane w EN 12896-1:2016 Transport publiczny – Model danych odniesienia – Część 1: Wspólne pojęcia.
1.3 Szczegółowy zakres niniejszego dokumentu
Niniejszy dokument zatytułowany “Transport publiczny -- Model danych odniesienia -- Część 7: Zarządzanie kierowcami zawiera następujące zbiory danych:
– układanie harmonogramów dla kierowców;
– dyżury;
– dysponowanie personelem;
– czynności kontrolne kierowcy.
Niniejszy dokument składa się z następujących części:
– zasadniczy dokument (normatywny) prezentujący model danych dla pojęć dzielonych przez różne zagadnienia objęte Transmodelem;
– Załącznik A (normatywny) zawierający słownik danych, tj. listę wszystkich pojęć i tabeli atrybutów zawartych w głównym dokumencie wraz z definicjami;
– Załącznik B (normatywny) stanowiący uzupełnienie EN 12896-1:2016, w szczególności przydatny dla Części od 4 do 8 "Modelu danych odniesienia w transporcie publicznym"; oraz
– Załącznik C (informacyjny) przedstawiający ewolucję modelu danych.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12896-7:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Transport publiczny -- Model danych odniesienia -- Część 7: Zarządzanie kierowcami
Data publikacji 24-01-2020
Liczba stron 125
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 12896-7:2019 [IDT]
ICS 35.240.60