PN-EN 12811-4:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 4: Daszki ochronne rusztowań -- Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, ogólne metody projektowania konstrukcji oraz badania daszków ochronnych rusztowań, chroniących pracowników, jak również osoby trzecie, przed elementami spadającymi poza zewnętrzną krawędź rusztowania, w czasie pracy osób na rusztowaniu lub przechodzeniu obok rusztowania. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie jedynie do daszków ochronnych, kiedy rusztowania używane są jako miejsce pracy. Daszki ochronne montowane na konstrukcjach innych niż rusztowania określone w EN 12811-1 nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko do daszków ochronnych, zabezpieczających przed przedmiotami spadającymi z wysokości 24 m lub mniejszej. Niniejsza Norma Europejska zapewnia odpowiednią wytrzymałość daszków ochronnych dla większości spadających przedmiotów o nieostrym kształcie, których energia podczas upadku nie przekracza 720 J. Uwaga Tej energii odpowiada energia, która występuje przy spadku przedmiotu o masie 3 kg z wysokości 24 m. Niniejsza Norma Europejska nie określa w pełni wymagań dla całego obszaru chronionego przed spadającymi przedmiotami

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12811-4:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 4: Daszki ochronne rusztowań -- Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji wyrobu
Data publikacji 13-02-2014
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 12811-4:2013 [IDT]
ICS 91.220