PN-EN 1267:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Armatura przemysłowa -- Badanie oporu przepływu wodą

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę określania współczynnika straty ciśnienia i współczynnika przepływu płynu dla armatury, z użyciem wody jako czynnika próbnego. Metoda ta jest stosowana do: - armatury o niskich wartościach zeta ale wyższych niż 0,1, przy określaniu strat ciśnienia w zależności od strumienia płynu i gęstości, oraz - armatury o jednakowych wielkościach nominalnych na wlocie i wylocie. Armatura do sterowania procesami przemysłowymi nie wchodzi w zakres niniejszej Normy Europejskiej. UWAGA 1 W przypadku wartości zeta większych niż 6, niedokładność współczynnika straty ciśnienia jest większa niż strata ciśnienia powodowana przez rury badawcze. UWAGA 2 Jeżeli jako czynnik próbny używane jest powietrze, zaleca się stosowanie innych norm, np. EN 60534-2-3 i ISO 6358

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1267:2012 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Badanie oporu przepływu wodą
Data publikacji 28-03-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1267:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1267:2002 - wersja polska
ICS 23.060.01