PN-EN 12464-1:2011 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12464-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania oświetleniowe dla osób w miejscach pracy we wnętrzach, w celu stworzenia warunków zapewniających komfort i właściwą wydolność wzrokową ludzi posiadających normalne widzenie. Uwzględniono wszystkie typowe zadania wzrokowe, również związane z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (DSE). W niniejszej normie określono wymagania dotyczące oświetlenia większości miejsc pracy we wnętrzach oraz stref z nimi związanych, z uwzględnieniem ilościowych i jakościowych cech oświetlenia. Dodatkowo podano zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Niniejsza Norma Europejska nie określa wymagań oświetleniowych uwzględniających bezpieczeństwo i zdrowie osób, i nie przygotowano jej w zakresie wdrożeń artykułu 153 traktatu WE, chociaż wymagania oświetleniowe podane w niniejszej Normie Europejskiej zazwyczaj spełniają wymagania bezpieczeństwa. Wymagania oświetleniowe uwzględniające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w pracy mogą być zawarte w dyrektywach wynikających z artykułu 153 traktatu WE, w krajowym prawie państw członkowskich wdrażających te dyrektywy lub w innych krajowych aktach prawnych państw członkowskich. Niniejsza Norma Europejska nie zaleca konkretnych rozwiązań, również nie ogranicza się swobody projektantów w zakresie stosowania nowych technik i innowacyjnych urządzeń oświetleniowych. Oświetlenie może być wytworzone przez światło dzienne, sztuczne lub ich kombinację. Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do oświetlenia miejsc pracy znajdujących się na zewnątrz, miejsc pracy w podziemnym górnictwie oraz do oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz jest ujęte w normie EN 12464-2, oświetlenie awaryjne jest ujęte w normach EN 1838 oraz EN 13032-3

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12464-1:2011 - wersja niemiecka
Tytuł Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
Data publikacji 14-09-2011
Data wycofania 13-12-2012
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 12464-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12464-1:2004 - wersja polska
ICS 91.160.10
Zastąpiona przez PN-EN 12464-1:2012 - wersja polska