PN-EN 12408:2007 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Zapewnienie jakości

Zakres

Podano wymagania bezpieczeństwa dotyczące zapewnienia jakości w kolejach linowych zaprojektowanych do przewozu osób. Wymagania mają zastosowanie do różnych systemów kolei linowych i dotyczą dostawców kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób lub elementów bezpieczeństwa kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12408:2007 - wersja polska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Zapewnienie jakości
Data publikacji 26-11-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 12408:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12408:2005 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 45.100