PN-EN 12317-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie

Zakres

Podano metodę określania wytrzymałości na ścinanie złączy wykonanych z dwóch pasków tego samego wyrobu asfaltowego. Metodę wykorzystuje się do badania złączy wyrobów przeznaczonych do stosowania w jednowarstwowych asfaltowych pokryciach dachowych, mocowanych mechanicznie do podłoża bądź z warstwą dociskową

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12317-1:2001 - wersja polska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie
Data publikacji 11-09-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 12317-1:1999 [IDT]
ICS 91.100.50