PN-EN 12312-7:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12312-7+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych

Zakres

Określono wymagania techniczne mające na celu ograniczenie zagrożeń, mogących pojawiać się podczas pracy i konserwacji pojazdów i urządzeń do przemieszczania statków powietrznych, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez wytwórcę lub jego upoważnionego reprezentanta. Uwzględniono również niektóre wymagania uznane za podstawowe przez właściwe do tego instytucje, wytwórców statków powietrznych i sprzętu do obsługi naziemnej (GSE) jak również przez linie lotnicze i przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą naziemną. Podano definicje 12 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12312-7:2008 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych
Data publikacji 23-09-2008
Data wycofania 01-06-2009
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 12312-7:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12312-7:2005 - wersja angielska
ICS 49.100
Zastąpiona przez PN-EN 12312-7+A1:2009 - wersja angielska