PN-EN 12309-2:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: Bezpieczeństwo

Zakres

1.1 Zakres niniejszej serii EN 12309
Urządzenia objęte niniejszą Normą Europejską zawierają jeden z następujących elementów lub ich kombinację:
- chłodziarkę sorpcyjną opalaną gazem;
- chłodziarkę/podgrzewacz sorpcyjny opalany gazem;
- sorpcyjną pompę ciepła opalaną gazem.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń tylko wtedy, gdy są one stosowane do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub jako lodówki z lub bez odzysku ciepła.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń posiadających system odprowadzenia spalin typu B i C (zgodnie z CEN/TR 1749) oraz urządzeń przeznaczonych do montażu na zewnątrz. EN 12309 dotyczy urządzeń, które mogą być jedno lub dwu przewodowe. EN 12309 dotyczy tylko urządzeń wyposażonych w:
- integralne palniki sterowane w pełni automatycznym systemem sterowania palnika;
- zamknięty system obiegu czynnika ziębniczego, w którym czynnik ziębniczy nie ma
bezpośredniego kontaktu z wodą lub powietrzem, które są grzane lub chłodzone;
- środki mechaniczne wspomagające transport powietrza do spalania i/lub spalin.
Powyższe urządzenia mogą posiadać jedną lub więcej funkcji pierwotnych lub wtórnych (tj. odzysk ciepła - patrz definicje w EN 12309-1:2014).
W przypadku jednostek składanych (zawierających kilka części), niniejsza norma dotyczy tylko takich, które są konstruowane i dostarczane jako kompletny pakiet.
Urządzenia posiadające skraplacz chłodzony powietrzem i przez odparowywacz zewnętrznej dodatkowej wody nie jest objęty przez niniejszą Normą Europejską
Instalacje stosowane do grzania i/lub chłodzenia procesów przemysłowych nie wchodzą w zakres niniejszej normy.
UWAGA Wszystkie symbole podane w niniejszym tekście są stosowane niezależnie od użytego języka.

1.2 Zakres niniejszej Części 2 EN 12309
Niniejsza część EN 12309 dotyczy bezpieczeństwa napędzanych gazem sorpcyjnych pomp ciepła jak zdefiniowano w EN 12309-1. Niniejsza Norma Europejska obejmuje jedynie typy B12 do instalowania na zewnątrz, B22 do instalowania na zewnątrz, B23 do instalowania na zewnątrz, C12 i C13, C32 i C33.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12309-2:2015-09/AC:2016-02E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12309-2:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: Bezpieczeństwo
Data publikacji 30-09-2015
Liczba stron 104
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 12309-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12309-1:2002 - wersja angielska
ICS 27.080, 91.140.30
Elementy dodatkowe PN-EN 12309-2:2015-09/AC:2016-02E