PN-EN 12170:2005 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące dokumentacji eksploatacji, konserwacji i użytkowania instalacji ogrzewczych w budynkach, do spełnienia których jest wymagany wykwalifikowany operator. Do systemu ogrzewczego należą: kotły lub urządzenia do zaopatrzenia w ciepło wraz z paleniskiem i systemami sterowania, wymienniki ciepła systemu ciepłowniczego, ciepłomierze i podstawowe urządzenia przeznaczone do wytwarzania ciepłej wody w gospodarstwie domowym, magazynowanie i dostarczanie paliwa, systemy odprowadzania spalin i kondensatu wraz z jej neutralizacją. Podano definicje 11 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12170:2005 - wersja polska
Tytuł Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi
Data publikacji 29-03-2005
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 12170:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12170:2004 - wersja angielska
ICS 91.140.10