PN-EN 12126:2013-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12126:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Amoniak skroplony

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy amoniaku skroplonego, stosowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. Opisano w niej charakterystykę oraz określono wymagania dla amoniaku skroplonego i nawiązano do odpowiednich metod analitycznych. Podano informacje o jego stosowaniu do uzdatniania wody. Określono również reguły związane z bezpiecznym obchodzeniem się z amoniakiem skroplonym i jego stosowaniem (patrz załącznik B)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12126:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Amoniak skroplony
Data publikacji 30-04-2013
Data wycofania 26-09-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 223, Gazów Technicznych
Wprowadza EN 12126:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12126:2006 - wersja polska
ICS 71.100.80
Zastąpiona przez PN-EN 12126:2022-09 - wersja angielska