PN-EN 12068:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12068:2002 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Ochrona katodowa -- Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych -- Taśmy i materiały kurczliwe

Zakres

Podano wymagania na powłoki organiczne oparte na taśmach lub materiałach kurczliwych chroniące przed korozją rurociągi podziemne lub zanurzone w wodzie działające wspólnie z środkami ochrony katodowej. Sklasyfikowano powłoki według rosnącej odporności mechanicznej oraz temperatury pracy. Ustalono pełną klasyfikację powłok w zależności od wymagań funkcjonalnych. Materiały i taśmy kurczliwe spełniające poszczególne wymagania niniejszej normy mogą należeć do różnych typów określonych w normie

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12068:2002 - wersja angielska
Tytuł Ochrona katodowa -- Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych -- Taśmy i materiały kurczliwe
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 23-12-2002
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 12068:1998 [IDT]
ICS 25.220.60, 23.040.99, 77.060
Zastąpiona przez PN-EN 12068:2002 - wersja polska