PN-EN 1113:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono:

- charakterystyki wymiarowe, szczelnościowe, mechaniczne i hydrauliczne, z którymi powinny być zgodne z przewodami natryskowymi
- procedury badania tych charakterystyk.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy przewodów natryskowych wykonanych z dowolnego materiału stosowanych do higieny osobistej i przeznaczonych do wyposażenia i uzupełnienia armatury sanitarnej wanien i pryszniców.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy przewodów natryskowych przyłączanych do armatury poniżej przerywu w kierunku przepływu wody.

Przewody, które są integralną częścią armatury sanitarnej (mieszacze do zlewów i brodzików) oraz przewody przeznaczone do łączenia armatury sanitarnej do instalacji wodociągowej nie są objęte niniejszą Normą Europejską.

Szczegóły dotyczące ciśnienia i temperatury podano w Tablicy 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1113:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna
Data publikacji 11-06-2015
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1113:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1113+A1:2011 - wersja angielska
ICS 23.040.70, 91.140.70