PN-EN 1095:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12401:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Pokładowa uprząż bezpieczeństwa i lina bezpieczeństwa do użytku na łodziach sportowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Określono uprzęże i liny, które są przeznaczone do użytkowania przez wszystkie osoby pracujące w eksponowanych miejscach bądź na pokładzie statków rekreacyjnych znajdujących się na wodzie. Opisano materiały i konstrukcję, wymagania ogólne, własności ochronne i obciążenie statyczne pokładowych uprzęży bezpieczeństwa. Scharakteryzowano metody badań (tzn. badanie właściwości magnetycznych, badanie dynamiczne, badanie statyczne, badanie dopasowania oraz badanie sztywności pasów głównych przenoszących obciążenie. Opisano zasady znakowania i szczegóły ulotki wyjaśniającej

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1095:2004P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1095:2004 - wersja polska
Tytuł Pokładowa uprząż bezpieczeństwa i lina bezpieczeństwa do użytku na łodziach sportowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 04-06-2004
Data wycofania 25-09-2009
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 1095:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1095:2002 - wersja angielska
ICS 47.080, 13.340.60
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12401:2009 - wersja angielska