PN-EN 1094-5:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8895:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań izolacyjnych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia

Zakres

Podano definicje: wytrzymałości na ściskanie, wyrobu izolacyjnego. Określono metodę oznaczania wytrzymałości na ściskanie izolacyjnych wyrobów ogniotrwałych w temperaturze otoczenia przez poddanie próbki o określonych wymiarach ściskaniu w maszynie wytrzymałościowej stosując obciążenie wzrastające z określoną szybkością, powodujące jej zniszczenie lub zmniejszenie wysokości do 90 procent wartości początkowej. Podano sposób obliczenia wytrzymałości na ściskanie według odczytanej maksymalnej siły oraz wymiarów próbki badanej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1094-5:1998 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Metody badań izolacyjnych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia
Data publikacji 12-11-1998
Data wycofania 26-07-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 1094-5:1995 [IDT]
Zastępuje PN-H-04173:1993 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8895:2006 - wersja angielska