PN-EN 1071-4:2007 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Techniczna ceramika zaawansowana -- Metody badania powłok ceramicznych -- Część 4: Oznaczanie składu chemicznego metodą mikroanalizy sondą elektronową (EPMA)

Zakres

Opisano metody analizy chemicznej powłok ceramicznych z zastosowaniem mikroanalizy sondą elektronową (EPMA) używając skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) lub mikrosondy elektronowej

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1071-4:2007 - wersja polska
Tytuł Techniczna ceramika zaawansowana -- Metody badania powłok ceramicznych -- Część 4: Oznaczanie składu chemicznego metodą mikroanalizy sondą elektronową (EPMA)
Data publikacji 12-12-2007
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 289, Ceramiki Technicznej
Wprowadza EN 1071-4:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1071-4:2006 - wersja angielska
ICS 81.060.30