PN-EN 10372:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
System śledzenia jakości wyrobów płaskich stalowych przy zastosowaniu kodu kreskowego -- Drukowanie, odczytywanie i przetwarzanie informacji

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę wykorzystującą system kodów kreskowych do śledzenia wyizolowanych wad, który można zastosować w następujących rodzajach wyrobów stalowych powlekanych lub niepowlekanych, na przykład:
-- o powierzchni ocynkowanej elektrolitycznie
-- o powierzchni ocynkowanej
-- o powierzchni ocynkowanej wyżarzonej
-- o powierzchni walcowanej na gorąco.
Metoda ta, zwana „śledzeniem jakości”, ma na celu przekazanie użytkownikom stali dodatkowych informacji o materiale, szczególnie o położeniu pewnych wyizolowanych wad, w niezawodny sposób. Metoda ta pozwala wytwórcy lub zamawiającemu na usunięcie półwyrobów lub kręgów zawierających wady.
Metoda ta wykorzystuje kod kreskowy 1D przy identyfikacji każdego odcinka taśmy stalowej.
UWAGA 1 Podmiotami najbardziej zainteresowanymi tą techniką są dostawcy wyrobów płaskich stalowych, producenci samochodów, producenci urządzeń, wytwórcy części, konstruktorzy linii wykrawających, przetwórcy stali, centra serwisowe itd. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą czerpać korzyści z tego projektu, ponieważ umożliwia on śledzenie wad, a tym samym wyeliminowanie stali zawierającą wady lub oddzielenie jej od linii produkcyjnej.
UWAGA 2 Na pierwszych etapach rozwoju metoda ta nosiła nazwę „śledzenia wad” (patrz [3]), ale na początku procesu opracowania normalizacyjnego została ona zmieniona na „śledzenie jakości”.
UWAGA 3 Śledzenie jakości można stosować do innych rodzajów wyrobów płaskich stalowych powlekanych lub niepowlekanych, takich jak trawione i oliwione, powlekane organicznie oraz stali na opakowania. Śledzenie jakości można stosować do materiałów zwiniętych w kręgi, dla których technologia śledzenia jakości ma zastosowanie.
UWAGA 4 Jeżeli dane uzyskane podczas śledzenia jakości są wykorzystywane do celów innych niż śledzenie jakości, odpowiedzialność za to ponosi użytkownik.
UWAGA 5 Śledzenie jakości można stosować do materiałów innych niż stal.
UWAGA 6 Sposób, w jaki gromadzone są informacje, które mają zostać przesłane do użytkownika, nie jest objęty zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10372:2020-09 - wersja angielska
Tytuł System śledzenia jakości wyrobów płaskich stalowych przy zastosowaniu kodu kreskowego -- Drukowanie, odczytywanie i przetwarzanie informacji
Data publikacji 24-09-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10372:2020 [IDT]
ICS 77.140.50, 35.040.50