PN-EN 10216-4:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10216-4:2004 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturach obniżonych

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy dla dwóch klas jakości rur bez szwu o przekroju okrągłym, wykonanych ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej. Podano niezbędne informacje dotyczące zamawiania oraz wymagania dodatkowe z których może skorzystać zamawiający. Określono wymagania, badania, pobieranie próbek oraz metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10216-4:2002 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturach obniżonych
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 30-07-2004
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-4:2002 [IDT]
ICS 77.140.75, 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10216-4:2004 - wersja polska