PN-EN 10204:2005 - wersja francuska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10204:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli

Zakres

Zdefiniowano różne rodzaje dokumentów kontroli dostarczanych zamawiającemu, zgodnie z wymaganiami podanymi w zamówieniu, przy dostawie wszystkich wyrobów metalowych np. blach grubych, blach cienkich, prętów, odkuwek, odlewów, niezależnie od sposobu ich wytwarzania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10204:2005 - wersja francuska
Tytuł Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 22-03-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10204:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10204:1997 - wersja polska
ICS 01.110, 77.150.01, 77.140.01
Zastąpiona przez PN-EN 10204:2006 - wersja polska