PN-EN 1005-4+A1:2009 - wersja niemiecka

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ewaluacja pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono wytyczne dotyczące projektowania maszyn lub ich elementów składowych oraz dotyczące oceny ryzyka dla zdrowia oraz ich wpływu na to ryzyko, które wynika wyłącznie z pozycji i ruchów związanych z maszyną, tj. podczas montażu, instalowania, eksploatacji, regulacji, konserwacji, czyszczenia, naprawy, transportu i demontażu. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące pozycji i ruchów bez wywierania żadnej lub tylko minimalnej siły zewnętrznej. Celem wymagań jest zmniejszenie ryzyka dla zdrowia w odniesieniu do prawie wszystkich zdrowych osób dorosłych. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do maszyn wytworzonych przed datą publikacji niniejszej Normy Europejskiej przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 1005-4+A1:2009 - wersja niemiecka
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ewaluacja pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny
Data publikacji 25-03-2009
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 1005-4:2005+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1005-4:2005 - wersja angielska
ICS 13.110, 13.180