PN-EN 1005-3+A1:2009 - wersja niemiecka

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn

Zakres

Podano wskazania dla producentów maszyn i ich części składowych oraz dla opracowujących normy typu C, dotyczące oceny ryzyka dla zdrowia wynikającego z obciążenia fizycznego związanego z maszyną. Określono zalecane wartości graniczne sił przy wykonaniu czynności związanych z budową, transportem i przekazywaniem maszyn do eksploatacji (montaż, instalowanie, regulacja), ich użytkowaniem (obsługa, czyszczenie, wykrywanie defektów, konserwacja i naprawy, nastawianie, szkolenie lub zmiana procesu), wycofaniem z eksploatacji, demontażem i złomowaniem. Dodano dwa Załączniki informacyjne ZA i ZB. W Załączniku ZA podano powiązania normy z Dyrektywą UE 98/37/EC, zmienioną przez 98/79/EC. W Załączniku ZB podano powiązania normy z Dyrektywą UE 2006/42/EC

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1005-3+A1:2009 - wersja niemiecka
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn
Data publikacji 25-03-2009
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 1005-3:2002+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1005-3:2002 - wersja niemiecka, PN-EN 1005-3:2002 - wersja angielska
ICS 13.110, 13.180