PN-E-93100-05:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 269-3-1:1997 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A -- Wkładki topikowe -- Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe wkładek topikowych do bezpieczników topikowych gwintowych, na prądy znamionowe 2÷200 A i napięcia łączeniowe 380, 500, 660, 750 lub 1000 V.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-93100-05:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A -- Wkładki topikowe -- Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe
Data publikacji 23-06-1987
Data wycofania 23-03-2006
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-IEC 269-3-1:1997 - wersja polska