PN-E-93100-02:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 269-3-1:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A -- Gniazda bezpiecznikowe -- Wymiary

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są wymiary gniazd bezpiecznikowych do bezpieczników topikowych, gwintowych na prądy znamionowe do 200 A i napięcia znamionowe izolacji 380, 500, 660, 750 lub 1000 V

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-93100-02:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A -- Gniazda bezpiecznikowe -- Wymiary
Data publikacji 23-06-1987
Data wycofania 23-03-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-IEC 269-3-1:1997 - wersja polska