PN-E-91061:1997 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe -- Izolatory przepustowe ceramiczne typu PCM do kondensatorów elektroenergetycznych na napięcia znamionowe od 6 kV do 20 kV

Zakres

Podano wymagania, program i metody badań dla wysokonapięciowych ceramicznych izolatorów przepustowych typu PCM, przeznaczonych do stosowania w elektroenergetycznych kondensatorach na napięcia 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV. Izolatory spełniają wymagania dotyczące pracy w warunkach napowietrznych. Podano podział na cztery typy w zależności od napięcia urządzenia. Dla każdego izolatora określono główne wymiary, parametry elektryczne i mechaniczne. Ustalono sposób znakowania, pakowania, warunki przechowywania i transportu. Szczegółowo opisano sposoby wykonywania prób w poszczególnych rodzajach badań i powołano odpowiednie normy

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-91061:1997 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe -- Izolatory przepustowe ceramiczne typu PCM do kondensatorów elektroenergetycznych na napięcia znamionowe od 6 kV do 20 kV
Data publikacji 11-06-1997
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
ICS 29.080.20