PN-E-91056:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-91056:1990 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe -- Izolatory liniowe długopniowe typu LP 75

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące elektroenergetycznych izolatorów liniowych długopniowych typu 75 ze złączem gniazdowym i widlastym przeznaczone do stosowania w warunkach środowiskowych wg PN-76/E-06308.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-91056:1983 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe -- Izolatory liniowe długopniowe typu LP 75
Data publikacji 30-09-1983
Data wycofania 30-05-1990
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Zastępuje PN-E-91056:1971 - wersja polska
ICS 29.080.10
Zastąpiona przez PN-E-91056:1990 - wersja polska