PN-E-91030-3:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe -- Izolatory ceramiczne -- Izolatory wsporcze wnętrzowe

Zakres

Normą objęto izolatory ceramiczne wsporcze wnętrzowe z okuciami wewnętrznymi na napięcie przemienne nie przekraczające 1000 V. Podano oznaczenia izolatorów utworzone wg wspólnych zasad dla tego typu izolatorów (ceramiczne wsporcze wnętrzowe z okuciami wewnętrznymi). Ustalono wymagania, sposób przechowywania i transportu, zakres i program badań. Wskazano metody wykonywania badań wspólne dla izolatorów niskonapięciowych. Zalecono liczbową ocenę wyników próby mechanicznej

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-91030-3:1997 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe -- Izolatory ceramiczne -- Izolatory wsporcze wnętrzowe
Data publikacji 07-07-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Zastępuje PN-E-91003:1975 - wersja polska
ICS 29.080.10