PN-E-11009:1964 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Materiały elektroizolacyjne -- Mikanit podkładkowy klasy F na lepiszczu typu Epidian 121

Zakres

Przedmiotem normy jest mikanit podkładowy klasy F, grupy 33 wg PN/E-02050-projekt, o masie właściwej około 2,3 g/cm3, otrzymywany przez sklejenie w arkusze miki łuszczonej wg PN-67/E-11000 lepiszczem na podstawie żywicy epoksydowej typu Epidian 121.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-11009:1964 - wersja polska
Tytuł Materiały elektroizolacyjne -- Mikanit podkładkowy klasy F na lepiszczu typu Epidian 121
Data publikacji 08-09-1964
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
ICS 29.035.50