PN-E-11007:1963 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-11007:1972 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Materiały elektroizolacyjne -- Rury z mikanitu do kształtowania lub mikafolii

Zakres

Przedmiotem normy są rury otrzymywane przez nawinięcie mikanitu do kształtowania lub mikafolii na gorąco i pod naciskiem na okrągły rdzeń metalowy i utwardzenie termiczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-11007:1963 - wersja polska
Tytuł Materiały elektroizolacyjne -- Rury z mikanitu do kształtowania lub mikafolii
Data publikacji 29-06-1963
Data wycofania 01-01-1973
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
ICS 29.035.50
Zastąpiona przez PN-E-11007:1972 - wersja polska