PN-E-11006:1973 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Materiały elektroizolacyjne -- Taśmy z miki łuszczonej

Zakres

Przedmiotem normy są taśmy otrzymywane przez naklejenie płatków miki łuszczonej na wstęgę nośnika za pomocą lepiszcza i ewentualne oklejenie warstwą osłonną, a następnie zwinięcie w zwój i pocięcie na zwoiki odpowiedniej szerokości.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-11006:1973 - wersja polska
Tytuł Materiały elektroizolacyjne -- Taśmy z miki łuszczonej
Data publikacji 30-06-1973
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Zastępuje PN-E-11006:1961 - wersja polska
ICS 29.035.50