PN-E-11001:1968 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-11001:1977 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Materiały elektroizolacyjne -- Mikafolia szelkowa klasy B

Zakres

Przedmiotem normy jest mikafolia szelakowa klasy B1) o masie właściwej około 1,2 g/cm3, otrzymana przez naklejenie na papier powleczony szelakiem jednej lub dwóch warstw miki muskowit lub flogopit wg PN-67/ E-11000 i powleczenie ich zewnątrz warstwą lepiszcza szelakowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-11001:1968 - wersja polska
Tytuł Materiały elektroizolacyjne -- Mikafolia szelkowa klasy B
Data publikacji 30-09-1968
Data wycofania 01-07-1978
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Zastępuje PN-E-11001:1961 - wersja polska
ICS 29.035.50
Zastąpiona przez PN-E-11001:1977 - wersja polska