PN-E-06723:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60072-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Maszyny o wzniosie osi wału od 355 do 1000 mm i z kołnierzami od FF 1180 do FF 2360 oraz od FD 1180 do FD 2360 -- Wymiary i moce znamionowe

Zakres

Niniejszą normę należy stosować do wszystkich rodzajów maszyn elektrycznych wirujących z wałem poziomym i do każdego rodzaju mocowania, to jest maszyn z łapami u dołu, maszyn z łapami uniesionymi, maszyn na łapach, maszyn kołnierzowych oraz maszyn kołnierzowych na łapach, których łapy stanowią integralną część maszyny o wzniosach osi wału od 355 do 1000 mm i z kołnierzami od FF 1180 do FF2360 oraz od FD1180 do FD2360.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06723:1990 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Maszyny o wzniosie osi wału od 355 do 1000 mm i z kołnierzami od FF 1180 do FF 2360 oraz od FD 1180 do FD 2360 -- Wymiary i moce znamionowe
Data publikacji 30-06-1990
Data wycofania 20-12-2002
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
ICS 29.160.99
Zastąpiona przez PN-IEC 60072-2:2002 - wersja polska