PN-E-06213:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 646:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metody badań pieców indukcyjnych tyglowych

Zakres

Postanowienia normy dotyczą urządzeń elektrotermicznych z przemysłowymi piecami indukcyjnymi tyglowymi do topienia, przetrzymywania i przegrzewania.
Przedmiotem normy są metody badań służące do wyznaczania podstawowych parametrów i charakterystyk technicznych urządzeń elektrotermicznych z piecami wymienionymi wyżej.
Z wyjątkiem badań dotyczących bezpieczeństwa wg 4.2a), b) i c) rodzaje badań podane w normie nie są obowiązkowe. Z przedstawionych rodzajów badań można wybrać te, które są niezbędne do scharakteryzowania i oceny pieca. Dopuszcza się wykonanie badań dodatkowych po uzgodnieniu między producentami i użytkownikami danych pieców.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06213:1993 - wersja polska
Tytuł Metody badań pieców indukcyjnych tyglowych
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 31-03-1998
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Zastępuje PN-E-06213:1970 - wersja polska
ICS 25.180.10
Zastąpiona przez PN-IEC 646:1998 - wersja polska