PN-E-06172:1999 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczniki topikowe trakcyjne prądu stałego na napięcie znamionowe od 1000 V do 3000 V -- Bezpieczniki ograniczające prąd -- Wymagania i badania

Zakres

Podano wymagania środowiskowe, terminy i definicje wielkości elektrycznych i części składowych bezpieczników objętych zakresem normy. Określono wymagania dotyczące: parametrów, konstrukcji, charakterystyk, wytrzymałości mechanicznej, nagrzewania, izolacji, zdolności wyłączania, działania oraz kryteria jednorodnej rodziny konstrukcyjnej. Ustalono zakres prób typu. Opisano metody wykonania i parametry prób, sposoby i zakresy pomiarów, obwody probiercze i kryteria oceny prób oraz zakres i kryteria prób wyłączania jednorodnej rodziny konstrukcyjnej. Podano sposoby cechowania. Zamieszczono wskazówki dotyczące stosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06172:1999 - wersja polska
Tytuł Bezpieczniki topikowe trakcyjne prądu stałego na napięcie znamionowe od 1000 V do 3000 V -- Bezpieczniki ograniczające prąd -- Wymagania i badania
Data publikacji 22-10-1999
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
ICS 29.120.50