PN-E-06111:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60420:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wysokonapięciowe zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza norma dotyczy trójbiegunowych rozłączników przeznaczonych do stosowania w sieciach rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej i stanowiących funkcjonalne zestawy rozłączników lub rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami ograniczającymi prąd, a w związku z tym zdolnych do przerywania:
- wszystkich prądów obciążeniowych w zakresie do prądu wyłączalnego znamionowego rozłącznika:
- wszystkich prądów przetężeniowych w zakresie do prądu wyłączalnego zwarciowego znamionowego zestawu, powodujących samoczynne wyłączanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06111:1993 - wersja polska
Tytuł Wysokonapięciowe zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego
Data publikacji 29-03-1993
Data wycofania 16-08-2002
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza IEC 60420:1990 [IDT]
Zastępuje PN-E-06111:1970 - wersja polska
ICS 29.120.50, 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN 60420:2002 - wersja angielska