PN-E-05118:1977/Az1:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne -- Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia -- Dopuszczalny poziom zakłóceń -- Ogólne wymagania i badania terenowe

Zakres

Podano wymagania dotyczące linii i stacji elektroenergetycznych prądu stałego

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-05118:1977/Az1:1998 - wersja polska
Tytuł Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne -- Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia -- Dopuszczalny poziom zakłóceń -- Ogólne wymagania i badania terenowe
Data publikacji 31-03-1998
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
ICS 29.240.20, 33.100.10