PN-E-04613-01:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-2-14:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyroby elektrotechniczne -- Próby środowiskowe -- Próba N - zmiany temperatury

Zakres

Ustalono znormalizowany sposób postępowania dla określenia wytrzymałości podzespołów, urządzeń i innych wyrobów na szybkie zmiany temperatury otoczenia. Odpowiednie czasy narażania do właściwego wykonania próby zależą od rodzaju wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04613-01:1985 - wersja polska
Tytuł Wyroby elektrotechniczne -- Próby środowiskowe -- Próba N - zmiany temperatury
Data publikacji 29-03-1985
Data wycofania 16-08-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Zastępuje PN-E-04550-13:1973 - wersja polska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-2-14:2002 - wersja angielska