PN-E-04410-22:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Lakiery elektroizolacyjne -- Metody badań -- Sprawdzanie przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych

Zakres

Opisano sposób sprawdzania przenikalności elektrycznej oraz współczynnika strat dielektrycznych powłok z lakierów rozpuszczalnikowych i bezrozpuszczalnikowych. Podano warunki klimatyzowania próbek, a układ elektrod oraz wykonanie badań odniesiono do PN-86/E-04403

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04410-22:1986 - wersja polska
Tytuł Lakiery elektroizolacyjne -- Metody badań -- Sprawdzanie przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych
Data publikacji 30-06-1986
Data wycofania 29-04-2008
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Zastępuje PN-E-04410:1977 - wersja polska
ICS 29.035.60