PN-E-04410-21:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Lakiery elektroizolacyjne -- Metody badań -- Sprawdzanie oporności właściwej skrośnej

Zakres

Opisano metodę sprawdzania rezystywności lakierów rozpuszczalnikowych i bezrozpuszczalnikowych. Podano warunki wykonania badania oraz sposób obliczania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04410-21:1986 - wersja polska
Tytuł Lakiery elektroizolacyjne -- Metody badań -- Sprawdzanie oporności właściwej skrośnej
Data publikacji 28-03-1986
Data wycofania 16-09-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Zastępuje PN-E-04411:1960 - wersja polska, PN-E-04412:1972 - wersja polska, PN-E-04410:1977 - wersja polska, PN-E-04413:1973 - wersja polska
ICS 29.035.60