PN-E-02109:1975 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Silniki elektryczne małej mocy -- Znamionowe moce i prędkości obrotowe

Zakres

Przedmiotem normy są znamionowe moce i prędkości obrotowe silników elektrycznych:
- jednofazowych indukcyjnych o mocy znamionowej nie przekraczającej 3000 W;
- indukcyjnych 3-fazowych o wzniosach osi walów nie przekraczających 80 mm i odpowiadających im silników w wykonaniu kołnierzowym;
- pozostałych - o mocy znamionowej nie przekraczającej 750 W;
- zasilanych z sieci prądu stałego lub przemiennego o częstotliwości 50 Hz.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-02109:1975 - wersja polska
Tytuł Silniki elektryczne małej mocy -- Znamionowe moce i prędkości obrotowe
Data publikacji 03-09-1975
Data wycofania 29-12-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Zastępuje PN-E-02109:1963 - wersja polska
ICS 29.160.30