PN-E-01009:1978 - wersja polska

Norma wycofana

Piece łukowe stalownicze -- Podział

Zakres

Przedmiotem normy jest podział pieców łukowych przeznaczonych do produkcji stali pod względem pojemności znamionowych mocy transformatorów piecowych.

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-01009:1978 - wersja polska
Tytuł Piece łukowe stalownicze -- Podział
Data publikacji 20-10-1978
Data wycofania 04-11-1992
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Zastępuje PN-E-06204:1964 - wersja polska
ICS 25.180.01