PN-D-95017:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-D-95017:1989 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Surowiec drzewny -- Drewno tartaczne iglaste

Zakres

Przedmiotem normy jest drewno okrągłe przeznaczone do przetarcia z drzew iglastych: sosny (Pinus sp,), modrzewia (Larix sp.), świerka (Picea sp.), jodły (Abies sp.) i daglezji-jediicy (Pseudotsuga taxifolia).

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-D-95017:1982 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Drewno tartaczne iglaste
Data publikacji 20-03-1982
Data wycofania 31-03-1989
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
Zastępuje PN-D-95017:1967 - wersja polska, PN-D-95018:1968 - wersja polska
ICS 79.040
Zastąpiona przez PN-D-95017:1989 - wersja polska