PN-D-79637:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Skrzynie i komplety skrzyniowe o masie zawartości powyżej 20000 kg -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Podano podział skrzyń na 2 grupy w zależności od przeznaczenia, na 4 klasy w zależności od sztywności pakowanego wyrobu oraz przewidywanego sposobu jego zamocowania w skrzyni, na 2 odmiany w zależności od przewidywanego sposobu unoszenia przy przemieszczaniu. Przedstawiono zasady budowy i przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące m.i.: konstrukcyji elementów skrzyni (zawarto rysunki), wykładzin izolacyjnych, wilgotności drewna, materiałów, wykonania elementów skrzyni, pakowania, przechowywania, transportu, cechowania. Opisano zasady obliczania wymiarów przekrojów części składowych elementów skrzyni (belek i płóz). Zawarto zestawienie tablicowe dopuszczalnych wartości momentu gnącego. Przedstawiono program badań, opisano metody badań oraz sposób oceny wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-79637:1985 - wersja polska
Tytuł Skrzynie i komplety skrzyniowe o masie zawartości powyżej 20000 kg -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 09-07-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
ICS 55.160