PN-D-79630:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Klatki i komplety klatkowe o masie zawartości powyżej 1000 kg -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Podano podział klatek na 2 grupy w zależności od przeznaczenia, na 4 klasy w zależności od sztywności pakowanego wyrobu oraz przewidywanego sposobu jego zamocowania w klatce, na 2 odmiany w zależności od przewidywanego sposobu unoszenia przy przemieszczaniu. Przedstawiono zasady budowy i przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące m.i.: konstrukcyji elementów klatki (zawarto rysunki), wymiarów przekrojów części składowych elementów konstrukcyjnych, wilgotności drewna, materiałów, wykonania elementów, pakowania, przechowywania, transportu, cechowania. Opisano zasady obliczania i doboru belek i płóz. Zawarto zestawienie tablicowe dopuszczalnych wartości momentu gnącego. Przedstawiono program badań, opisano metody badań oraz sposób oceny wyników. Zawarto tablicowe zestawienie liczności partii badanych w zależności od rodzaju kontroli t.j.: normalnej, obostrzonej, ulgowej

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-79630:1986 - wersja polska
Tytuł Klatki i komplety klatkowe o masie zawartości powyżej 1000 kg -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 19-12-1986
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Zastępuje PN-D-79630:1978 - wersja polska
ICS 55.160