PN-D-79607:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Klatki i komplety klatkowe drewniane o masie zawartości do 1000 kg -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Ustalono definicję wiązania trójdrożnego. Podano podział na 9 form konstrukcyjnych, z uwzględnieniem zastosowania i przedstawiono ich zestawienie w postaci tabelarycznej. Przedstawiono zasady budowy i przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące m.in.: konstrukcji, klatek (przedstawiono na rysunkach), wymiarów - (zawarto zestawienie tabelaryczne), materiałów, wykonania, cechowania, pakowania, przechowywania, transportu. Przedstawiono program badań i opisano metody badań oraz sposób oceny wyników. Zawarto tabelaryczne zestawienie liczności partii badanych w zależności od rodzaju kontroli, t.j.: normalna, obostrzona, ulgowa

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-79607:1987 - wersja polska
Tytuł Klatki i komplety klatkowe drewniane o masie zawartości do 1000 kg -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 26-11-1987
Data wycofania 22-11-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Zastępuje PN-D-79607:1975 - wersja polska
ICS 55.160