PN-D-79606:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Skrzynie i komplety skrzyniowe drewniane o masie zawartości od 1001 do 20000 kg -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Podano podział na 2 grupy w zależności od przeznaczenia, na 4 klasy w zależności od sztywności pakowanego wyrobu oraz przewidywanego sposobu jego zamocowania w skrzyni, na 2 odmiany w zależności od przewidywanego sposobu unoszenia przy przemieszczaniu. Przedstawiono zasady budowy i przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące m.i.: konstrukcyji elementów skrzyń (zawarto rysunki), wykładzin izolacyjnych, wilgotności drewna, materiału, wykonania elementów skrzyni, pakowania, przechowywania, transportu, cechowania. Opisano zasady obliczania wymiarów przekrojów części składowych elementów skrzyń (belek i płóz). Zawarto zestawienie tabelaryczne dopuszczalnych wartości momentu gnącego. Przedstawiono program badań, opisano metody badań oraz sposób oceny wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-79606:1986 - wersja polska
Tytuł Skrzynie i komplety skrzyniowe drewniane o masie zawartości od 1001 do 20000 kg -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 29-04-1986
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Zastępuje PN-D-79606:1981 - wersja polska
ICS 55.160